Nhộn nhịp thị trường thực phẩm cúng ông Táo ở Sài Gòn

Mời quý vị theo dõi không khí nhộn nhịp trong những ngày mua sắm đồ tiễn ông Táo về trời của người dân quận 12, Sài Gòn.