Nhóm Westminster United họp báo vận động bãi nhiệm dân cử

Vào lúc 6 giờ chiều tại hội trường thành phố Westminster nam California, nhóm Westminster United đã tổ chức buổi họp báo để phổ biến việc vận động xin chữ ký bãi nhiệm 3 vị dân cử của thành phố Westminster.