Nhóm trẻ Việt Nam tổ chức đêm nhạc đấu tranh hướng về VN tại Wichita, Kansas

Lần đầu tiên nhóm thanh niên trẻ Việt Nam tại thành phố Wichita, Kansas đứng ra tổ chức đêm nhạc đấu tranh hướng về quê hương Việt Nam. Kính mời khán thính giả theo dõi một vài hình ảnh và lắng nghe những chia sẻ của nhóm thanh niên Việt Nam trong phóng sự sau đây.