Nhóm trẻ Boston kêu gọi đồng hương giúp thuyền nhân Việt còn kẹt tại Thái Lan

Tưởng đã không còn hy vọng cho 113 thuyền nhân tị nạn công sản đang sinh sống bất hợp pháp tại Thái, ngày đây mai đó trong suốt hơn 25 năm kể từ ngày Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn quyết định đóng cửa các trại tị nạn tại khu vực Đông nam Á. Nhưng trong tinh thần lá lành đùm lá rách, tương trợ đồng hương kém may mắn hơn mình, nhóm trẻ tại Boston đã thành công gây quỹ lần thứ nhất vào cuối tháng 3 năm 2013 để đã góp phần giúp cho 85 thuyền nhân đến định cư tại Canada. Tiếng Vọng Từ Thái Lan một lần nữa đã thôi thúc các bạn trẻ tại Boston cùng đứng ra tổ chức đên gây quỹ Tiếng Vọng Từ Thái Lan lần thứ hai cho 28 thuyền nhân đang còn kẹt lại.