14/05/2024 | 33

NHÓM TÀI TRỢ HÀNG ĐẦU CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA TÀI TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC VẠCH MẶT CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC ỦNG HỘ PALESTINE

NHÓM TÀI TRỢ HÀNG ĐẦU CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA TÀI TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC VẠCH MẶT CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC ỦNG HỘ  PALESTINE

Accuracy in Media, một nhóm hoạt động cực hữu chuyên tấn công các sinh viên đại học tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, tiết lộ trong tờ khai thuế rằng nhóm này được tài trợ bởi các nhà tài trợ chính trị hàng đầu của đảng Cộng hòa. Tiết lộ của nhóm liệt kê các quỹ gia đình gắn liền với ông trùm cung ứng vận tải biển Richard Uihlein và nhà sản xuất bia Peter Coors. Bản khai thuế cũng nêu tên tỷ phú của đảng Cộng hòa Jeff Yass là người đóng góp hàng đầu.  Accuracy in Media hiện đang tiến hành một chiến dịch vạch mặt chống lại các sinh viên đại học và giảng viên mà nhóm xác định là quá ủng hộ người Palestine hoặc không ủng hộ đủ cho Israel.  Theo bản tin của CNBC, Accuracy in Media đã công khai trên tờ khai thuế liên bang của mình danh sách các nhà tài trợ đã kết hợp đóng góp gần 1.9 triệu Mỹ Kim cho tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 4 năm ngoái.  Theo ban khai thuế, Accuracy in Media cho biết họ đã nhận được 15,000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện của gia đình sản xuất bia Coors. Theo hồ sơ thuế mới nhất của quỹ, Quỹ Adolph Coors do cựu giám đốc điều hành Molson Coors Peter H. Coors làm chủ tịch. Yass, Uihlein, Milstein và Coors đều thường xuyên quyên góp cho các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa trong thập niên qua. Các nhóm phi lợi nhuận không bắt buộc phải công khai tên các nhà tài trợ nhưng họ phải báo cáo với IRS tên của các nhà tài trợ đã quyên góp từ 5,000 Mỹ Kim trở lên. Thông thường, các nhóm được miễn thuế che giấu tên của các nhà tài trợ lớn này trên các phiên bản công khai của tờ khai thuế của họ. Nhưng trong trường hợp này, AIM đã không làm như vậy.