NHÓM NGƯỜI VIỆT RA TÒA VÌ SĂN TRỘM BÀO NGƯ

NHÓM NGƯỜI VIỆT RA TÒA VÌ SĂN TRỘM BÀO NGƯ

Tin Ukiah – Phòng xử án ở trên tầng trên cùng của tòa án Ukiah thuộc Tòa Thượng Thẩm Quận Mendocino gần như đầy chật người vào sáng thứ Sáu. Phòng xử đã có 13 bị cáo trong một vụ bắt trộm bào ngư, bạn bè và các thành viên gia đình và những luật sư đại diện cho họ. Trong số 13 người đàn ông ở vùng Bay Area, tất cả đều bị buộc tội âm mưu phạm tội; 10 người bị tội nhẹ là đánh bắt bào ngư bất hợp pháp, 5 người bị tội nhẹ là bắt bào ngư vì mục đích thương mại, và 2 người bị buộc trọng tội man khai.

Tất cả đều bị tố cáo cùng nhau âm mưu khai thác bào ngư bất hợp pháp từ các vùng biển duyên hải của Quận Mendocino, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 và ngày 11 tháng 8. theo cáo trạng buộc tội của Biện Lý Cuộc Quận Mendocino được thông dịch viên tiếng Việt nói với toàn thể cử tọa dịch lại lời tuyên bố khai mạc của Thẩm Phán Richard Henderson, nói rằng ông đã có ý định xem hết danh sách các bị can để bảo đảm tất cả đều có luật sư bào chữa. Theo cáo trạng của Biện Lý Cuộc, các nhóm từ 4 đến 8 người bị cáo buộc đã thực hiện bốn chuyến khác nhau đi bắt bào ngư từ Oakland đến Quận Mendocino.

Những người bị tố cáo gồm Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Được, Bùi Trí Dũng và Hà Vân Hải bị đưa ra tòa với cáo buộc đánh bắt bào ngư vì mục đích thương mại, săn bắt bào ngư trái phép. Nguyễn Đăng Khoa cũng bị cáo buộc khai man vì mang giấy chứng nhận bào ngư đã bị sửa đổi. Trong khi đó Lê Quân Chính bị truy tố bắt bào ngư bất hợp pháp và khai man. Những người bị truy tố tội bắt bào ngư bất hợp pháp gồm Andy Phan, Charlie Lê, Bùi Chuyên và Nguyễn Diệp.

Về phần Lê Nhân, Trương Văn Be và Nguyễn Ngọc Khoa, mỗi người bị buộc tội đồng lõa. Quan tòa ấn định một buổi điều trần sơ khởi trong tháng Giêng cho tất cả 13 bị cáo nhằm giúp họ có thời gian để tìm luật sư riêng hoặc được luật sư công. Hôm ra tòa thứ Sáu vừa qua, chỉ có một số bị cáo có luật sư. Những người khác chờ tòa ấn định luật sư cho họ. Vì có quá nhiều bị cáo ra tòa cùng một lần, thời gian xử sơ khởi có thể kéo dài hai hoặc ba ngày.