Nhóm ly khai thân Nga chiếm trụ sở cảnh sát Horlivka

Tình hình các vùng miền Đông Ukraine căng thẳng do các nhóm thân Nga đòi ly khai với Kiev.