13/11/2016 | 0

Nhóm chuyển giao của ông Trump tiếp cận cộng đồng thiểu số

Nhóm chuyển giao của ông Trump tiếp cận cộng đồng thiểu số

New York, New York. (CBS) – Sau nhiều tháng vận động với những tuyên bố gây chia rẽ của ông Trump về cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu, nhóm chuyển giao của tổng thống đắc cử đang thực hiện nỗ lực đầu tiên trong việc tiếp cận cộng đồng thiểu số,thúc đẩy một đối đãi mới với người Mỹ gốc Phi Châu bằng một kế hoạch đổi mới đô thị.

Những người đại diện cho nhóm của ông Trump giới thiệu một kế hoạch 10 điểm, phác thảo các chính sách mà ông Trump từng đưa ra tại cuộc vận động ở North Carolina vào tháng 10. MediaTakeOut. com tự miêu tả là trang mạng của người Mỹ gốc Phi Châu được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Bản kế hoạch đề nghị thay đổi điều kiện của các cộng đồng gốc Phi Châu, bằng cách thúc đẩy quyền lựa chọn trường học, giảm tội phạm, giảm thuế thương nghiệp, cải tổ tài chính, ngăn chặn thâm hụt thương mại, chấm dứt di dân bất hợp pháp, đầu tư hạ tầng cơ sở mới, bảo vệ các nhà thờ của người Mỹ gốc Phi Châu và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ hàng đầu.

Mặc dù phần lớn kế hoạch của ông Turmp nằm trong chương trình nghị sự chung của ông, nó cũng bao gồm các chính sách cụ thể. Ông muốn đẩy mạnh cơ quan công lực và tìm cách tăng đầu tư. Kế hoạch của tổng thống đắc cử được giới thiệu khi những người biểu tình chống ông Trump diễn ra tại các khu vực đô thị lớn trong những ngày gần đây.

Theo các cuộc thăm dò hậu bầu cử, tổng thống đắc cử không được sự ủng hộ của các cử tri gốc Phi Châu, chỉ được 8%. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton được 88% cử tri gốc Phi Châu ủng họ. (Nguyên Trân)