19/05/2018 | 0

Nhóm chính khách của giáo sĩ Moqtada Al-Sadr chiến thắng cuộc bầu cử ở Iraq

Nhóm chính khách của giáo sĩ Moqtada Al-Sadr chiến thắng cuộc bầu cử ở Iraq

Ảnh: Reuters

Baghdad, Iraq – Một ủy ban bầu cử của Iraq cho biết nhóm chính khách theo chủ nghĩa dân tộc do giáo sĩ Moqtada Sadr đứng đầu, là kẻ thù lâu năm của Hoa Kỳ, cũng phản đối ảnh hưởng của Iran tại Iraq, đã chiến thắng cuộc bầu cử ở Quốc Hội của nước này.

Bản thân giáo sĩ Moqtada Sadr không thể trở thành thủ tướng vì ông không tranh cử, mặc dù chiến thắng của nhóm chính khách đặt ông vào vị trí để có tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán. Danh sách trong nhóm người của ông Sadr chiếm được 54 chiếc ghế ở Quốc Hội.

Nhóm chính khách Fatih do Hadi Amiri đứng đầu, là nhóm có một quan hệ mật thiết với Iran, bao gồm những nhân vật có vai trò then chốt trong việc đánh bại ISIS, được xếp hạng nhì với 47 chiếc ghế.

Liên minh Chiến Thắng, do Thủ Tướng đương nhiệm Haider Abadi đứng đầu, được xếp vị trí thứ ba với 42 chiếc ghế.

Chiến thắng là một sự thay đổi đáng kinh ngạc của vận may. Vì giáo sĩ Moqtada Sadr -từng dẫn đầu hai cuộc nổi dậy bạo lực chống lại quân đội Mỹ- nhưng lại bị các đối thủ được Iran hậu thuẫn đánh bại trong nhiều năm qua. Liên minh không chắc chắn của ông Sadr với nhóm người cộng sản và nhóm người Iraq thế tục nói rằng, họ phản đối mọi sự can thiệp từ phía ngoại quốc vào Iraq, đang được Tehran và Washington ủng hộ mạnh mẽ.

Trước cuộc bầu cử, Iran công khai tuyên bố sẽ không cho phép nhóm của ông Sadr nắm quyền. (Mai Đức)