Nhóm Cảm Ơn Anh Houston kêu gọi cứu trợ bão lụt

Xin mời quý vị theo dõi những chia sẻ và lời kêu gọi của nhóm Cảm Ơn Anh Houston trong việc cứu trợ các nạn nhân của cơn bão Harvey.