27/09/2014 | 2

Nhớ Người Xưa

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này tưởng nhớ đến nghệ sĩ Kim Chưởng, Hoài Trúc Phương đã từ giã cõi đời và như một sự tưởng niệm đến các bậc tiền bối trong bộ môn sân khấu cải lương. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.