30/03/2015 | 0

Nhìn Singapore mà xấu hổ cho Việt Nam

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này đưa ra sự so sánh giữa Singapore và Việt Nam, một bên theo Đảng và một bên không theo Đảng. Chỉ sau 50 năm, từ khi còn theo đuôi nền kinh tế miền Nam Việt Nam, Singapore đã vươn lên thành một cường quốc kinh tế trên thế giới. Trong khi đó tại Việt Nam, mặc dù đã “giải phóng” được 40 năm nhưng đất nước vẫn nghèo, và chỉ “nhất” ở những cái như: tham nhũng nhất, tỷ lệ trượt đại học cao nhất, tìm từ “sex” trên mạng nhiều nhất, v.v. và v.v. Mời quý vị cùng theo dõi.