Nhìn lại ngày 27 tháng 4, 1975

Nhìn lại ngày 27 tháng 4, 1975

Ông Dương Văn Minh - Ảnh: Internet

Kính thưa quý khán giả, tháng 04, 2019 đánh dấu 44 năm người Việt tỵ nạn CS phải rời khỏi quê hương để thành lập một biểu tượng quốc gia mới nằm ở ngoài vòng kiểm tỏa của CS, nhằm bảo vệ nền văn hóa dân tộc đích thực được tổ tiên gầy dựng từ 5,000 năm trước.  Nơi nào có bước chân của người tỵ nạn Việt Nam, nơi đó luôn có lá cờ vàng, và một Little Saigon – đối kháng lại hệ giá trị Marxist mà CS đang áp đặt tại Việt Nam.

Nhìn lại ngày này 44 năm trước, 27 tháng 4, năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương đã mở cuộc họp đặc biệt tại tư dinh với thành phần tham dự gồm các ông: Trần Văn Linh, chủ tịch Tối cao Pháp viện; Trần Văn Lắm, chủ tịch Thượng viện; Phạm Văn Út, chủ tịch Hạ Viện ; cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, và 1 phụ tá Tư pháp của Tổng thống. Tại cuộc họp này, Tổng thống Trần Văn Hương nhắc lại 2 biện pháp mà ông đã đề nghị trong phiên họp với Quốc hội ngày 26/4/1975: Thứ nhất: Giao cho Tổng thống đương nhiệm toàn quyền chỉ định một thủ tướng toàn quyền.  Thứ hai : Bầu ông Dương Văn Minh làm Tổng thống. Theo lời kể của Cựu Trung tướng Trần Văn Đôn ghi lại trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng, trong phiên họp sáng ngày 27/4/1975, Tổng thống Trần Văn Hương trình bày diễn tiến cuộc họp riêng với ông Dương Văn Minh, và cho biết “ông có mời ông Minh làm Thủ tướng toàn quyền nhưng ông Minh không nhận, mà yêu cầu ông phải từ chức, giao chức vụ tổng thống cho ông Minh để ông Minh có toàn quyền nói chuyện với Việt Cộng.”  Ngoài ra, cũng theo tướng Trần Văn Đôn thì người Pháp – thông qua cố vấn chính trị của sứ quán Pháp là ông Brochand cho biết, phía Hà Nội chỉ muốn thương thuyết với ông Dương Văn Minh mà thôi.

Chiều ngày 27 tháng 4/1975, Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn cầm đầu một phái đoàn gồm nhiều tướng lãnh trong Bộ Tổng Tham mưu và vị Tư lệnh Biệt khu Thủ Đô đến tham dự cuộc họp đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội. Phái đoàn của Tổng trưởng Quốc phòng đến trước, và khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày này thì có 138 nghị sĩ, dân biểu hiện diện. Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn tóm tắt tình hình quân sự: Sài Gòn đang bị bao vây bởi 15 sư đoàn CSBV đặt dưới quyền của 3 quân đoàn cộng quân.

Quốc lộ Sài Gòn – Vũng Tàu bị cắt đứt và cộng quân đang tiến về Long Bình.

Đến 8 giờ 20 ngày 27 tháng 4/1975, Đại Hội đồng lưỡng viện Quốc hội bỏ phiếu (136 thuận – 2 chống) chấp thuận trao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho ông Dương Văn Minh. (BBT)