06/04/2015 | 1

Nhím cho người nghèo lại đi lạc vào nhà cán bộ

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc nhím dành cho người nghèo lại “lạc vào nhà cán bộ”. Điều đáng nói là sự việc này đã xảy ra từ 3 năm trước, nhưng đến bây giờ mới nói ra. Lý giải cho sự việc này thì các cán bộ nói rằng nhím là con vật khó nuôi nên đưa cho dân nuôi thì không được!?