14/03/2021 | 23

Nhiều trường tiểu học gặp khó khăn vì không có giáo viên hạng 1 để chủ trì sinh hoạt chuyên môn

Nhiều trường tiểu học gặp khó khăn vì không có giáo viên hạng 1 để chủ trì sinh hoạt chuyên môn

Hình minh hoạ- Nguồn hình Giáo dục

Tin Vietnam.- Báo Lao động ngày 14 tháng 3 năm 2021 loan tin, nhiều trường tiểu học ở Việt Nam đang gặp khó khăn sau khi bộ Giáo dục và đào tạo Cộng sản mới ban hành quy định chỉ có giáo viên tiểu học hạng 1 mới được chủ trì các sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường, hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên. Nguyên nhân của sự khó khăn là do nhiều trường tiểu học hiện nay chưa có giáo viên hạng 1, nên họ không biết tổ chức các hoạt động chuyên đề, chuyên môn của trường như thế nào.

Theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo Cộng sản, giáo viên tiểu học được xếp loại thành 3 hạng từ cao đến thấp là hạng 1, hạng 2 và thấp nhất là hạng 3. Giáo viên được xếp loại hạng khác nhau thì có nhiệm vụ khác nhau.

Tiêu chuẩn xếp hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là tiêu chuẩn cao nhất, đòi hỏi giáo viên phải có bằng thạc sĩ, cùng nhiều tiêu chuẩn khác, và phải nộp tiền để tham gia kỳ thi thăng hạng hoặc xét thăng hạng đạt yêu cầu mới được bổ nhiệm.

Trong đó, kỳ thi thăng hạng khiến nhiều giáo viên bất mãn vì phải thường xuyên dự thi với những kiến thức cũ. Báo Lao động cho biết, hiện nay ở nhiều địa phương, tỉ lệ giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ rất ít. Thí dụ như ở tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 0.35% giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ, hoặc tại Nghệ An thì có 0.68% giáo viên tiểu học có bằng thạc sĩ.

An Nhiên