13/11/2014 | 2

Nhiều trường ở Maryland loại bỏ ngày lễ tôn giáo ra khỏi lịch

Nhiều trường ở Maryland loại bỏ ngày lễ tôn giáo ra khỏi lịch

Montgomery, Maryland. (Reuters) — Khu học chính lớn nhất tiểu bang Maryland đã loại bỏ những ngày lễ tôn giáo như Giáng Sinh, Phục Sinh, Yom Kippur và Rosh Hashanah ra khỏi danh sách những ngày nghỉ.

Hội Đồng Giáo Dục của quận hạt Montgomery ở ngoại ô Washington đã bỏ phiếu 7 trên 1 vào hôm Thứ Ba ngày 11 tháng 11, theo một yêu cầu của các nhà lãnh đạo Hồi giáo để cân bằng với lễ Hồi giáo Eid al-Adha, nghĩa là Lễ Hy Sinh, mà vào năm 2015 sẽ diễn ra trong tháng 9. Các giới chức cho biết việc loại bỏ các ngày lễ tôn giáo trong niên khóa 2015-2016 ít có tác động thiết thực, vì các trường thuộc quận hạt Montgomery sẽ vẫn đóng cửa vào các ngày lễ Kitô giáo và ngày lễ của người Do Thái. Luật tiểu bang và liên bang cấm các khu học chính thiết lập ngày lễ vì lý do thuần túy tôn giáo.

Tiến Sĩ Joshua Starr, Giám Đốc Khu Học Chính Quận Hạt Montgomery, nói rằng pháp luật không cho phép khu học chính cho học sinh nghỉ vào những ngày lễ tôn giáo. Tuy nhiên, các trường thuộc quận hạt Montgomery thường đóng cửa vào những ngày có rất nhiều sinh viên và nhân viên vắng mặt, và những ngày đó thường là trùng với các ngày lễ của người Do Thái và Kitô giáo. Các trường thuộc Khu Học Chính Quận Hạt Montgomery có 154,000 học sinh đến từ 157 quốc gia và nói 138 ngôn ngữ. (Huy Lam)