22/01/2016 | 0

Nhiều tổ chức dân sự Miến Điện và Việt Nam yêu cầu trả tự do LS Nguyễn Văn Đài

Nhiều tổ chức dân sự Miến Điện và Việt Nam yêu cầu trả tự do LS Nguyễn Văn Đài

Trong khi Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu cuộc họp Đại Hội Đảng lần thứ 12 thì nhiều nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam vẫn còn bị giam cầm. Điều này khẳng định rằng chế độ độc tài độc đảng không có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam hay trên thế giới.

Trong tinh thần đoàn kết trong vùng, các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự Miến Điện và Việt Nam cùng nhau kêu gọi thả ngay lập tức Luật sư nhân quyền và blogger Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự của ông là cô Lê Thu Hà.

Luật sư Nguyễn Văn Đài là một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ đa đảng lâu năm tại Việt Nam. Trong một bài quan điểm gửi cho BBC, ông viết rằng “việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam là cần thiết, là xu thế tất yếu của quá trình phát triển xã hội và cải cách dân chủ. Đa đảng sẽ tạo ra cơ chế kiểm soát quyền lực, chống lại độc tài độc đoán.”

Ls Nguyễn Văn Đài thành lập Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam để thúc đẩy xây dựng xã hội dân sự, với những chương trình nhằm mở rộng mạng lưới pháp lý và xây lực cho giới hoạt động bảo vệ nhân quyền. Vào tháng Năm 2013, Ls Đài sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ, bao gồm nhiều cựu tù nhân lương tâm và nhà hoạt động để phối hợp các nỗ lực đấu tranh ôn hòa khắp nơi tại Việt Nam.

Ls Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, về tội cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước”, và hiện đang bị biệt giam tại nhà giam B14 ở Hà Nội. Cả hai đều bị tước quyền gặp luật sư và người thân. Trước khi bị bắt, Ls Đài bị theo dõi thường xuyên và nhiều lần bị hành hung tàn bạo. Trước đó Ls Đài từng bị bắt giữ vào năm 2007, bị cáo buộc với cùng tội danh và bị án tù bốn năm.

Hoạt động của Luật sư Nguyễn Văn Đài được sự đồng tình của nhiều người Việt và Miến Điện. Các quyền căn bản như tự do ngôn luận và lập hội phải được chính quyền CSVN tôn trọng.

Những tổ chức ký tên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, kể cả ASEAN, yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà và tất cả các tù nhân chính trị. Khi đã tham gia ký kết Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và ICCPR, Hà Nội phải tôn trọng các quyền căn bản của người dân Việt Nam.

Danh sách những tổ chức ký tên:

Từ Miến Điện:

Action Committee for Democracy Development (Ủy Ban Hành Động Xây Dựng Dân Chủ)

Equality Myanmar (Miến Điện Bình Đẳng)

Generation Wave (Thế Hệ Cơn Sóng)

Human Rights Defenders Forum (Diễn Đàn của Giới Bảo Vệ Nhân Quyền)

Human Rights Defenders and Promoters (Giới Bảo Vệ và Cổ Xúy Nhân Quyền)

Human Rights Defenders Myingyan (Giới Bảo Vệ Nhân Quyền Myingyan)

Human Rights Educators Network (Mạng Lưới Giáo Dục Nhân Quyền)

Yangon Youth Network (Mạng Lưới Tuổi Trẻ Yangon)

Từ Việt Nam:

Bạch Đằng Giang Foundation

Con Đường Việt Nam Dân Trí Việt

Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

Đảng Việt Tân

Hoàng Sa FC Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

Hội Anh Em Dân Chủ

Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo

Hội Bầu Bí Tương Thân

Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam Lao Động Việt No-U Sài Gòn

Sài Gòn Báo

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

(Đoàn Hưng)