02/03/2024 | 16

NHIỀU TIỂU BANG THÚC ĐẨY DỰ LUẬT YÊU CẦU CÁC TRƯỜNG DẠY LỊCH SỬ NGƯỜI MỸ GỐC Á

NHIỀU TIỂU BANG THÚC ĐẨY DỰ LUẬT YÊU CẦU CÁC TRƯỜNG DẠY LỊCH SỬ NGƯỜI MỸ GỐC Á

Một dự luật bắt buộc các trường học ở tiểu bang Wyoming phải dạy lịch sử người Mỹ gốc Á sắp trở thành luật trong tuần này. Theo The Hill, Ủy ban Thượng viện Wyoming hôm thứ Ba (27 tháng 2) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-1 để thông qua luật S.B. 240. S.B. 240 quy định việc giảng dạy về người Mỹ gốc Á và người Hmong cho các lớp trung học -12 ở Wyoming. Luật hiện hành yêu cầu các trường học phải dạy về “mối quan hệ giữa người với người” liên quan đến người Mỹ da đỏ, người Mỹ da đen, và người gốc Tây Ban Nha, nhưng chưa có về người Mỹ gốc Á và người Hmong. Các luật tương tự đã được thông qua ở Connecticut, Illinois, và New Jersey. Dân biểu Francesca Hong, một trong những nhà lập pháp soạn thảo S.B. 240, nói với NBC News rằng những đề nghị tương tự đã được thực hiện trong nhiều năm và vào năm 2005, các nhà lập pháp đã cố gắng thông qua một dự luật yêu cầu giảng dạy về vai trò của binh lính Hmong trong Chiến tranh Việt Nam. S.B. 240 được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương đang thúc đẩy bổ sung lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình giảng dạy ở trường. Những nỗ lực bao gồm các bài học về trại thực tập của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai và cách người Mỹ gốc Hoa bảo vệ đất Mỹ trong Nội chiến.