08/07/2020 | 0

Nhiều tiểu bang cho gia hạn trợ cấp thất nghiệp

Nhiều tiểu bang cho gia hạn trợ cấp thất nghiệp

Ảnh: Gusto

Tin Washington DC – Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục khiến nhiều cơ sở đóng cửa, 17 tiểu bang đã quyết định gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp. Thông thường, trợ cấp thất nghiệp  kéo dài tối đa 26 tuần. Tuy nhiên, theo đạo luật CARES Act, một số tiểu bang đang cung cấp thêm 13 tuần trợ cấp bằng ngân quỹ liên bang, cho những người đã nhận hết trợ cấp từ tiểu bang.

Tại các tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao, trợ cấp thậm chí được gia hạn lâu hơn, lên đến 20 tuần. Tại California, trợ cấp thất nghiệp sẽ được gia hạn thêm 20 tuần cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chương trình trợ cấp liên bang dài 13 tuần đã được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, và một chương trình trợ cấp thêm 7 tuần nữa sẽ được áp dụng không lâu sau đó.

Tại Texas, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, những người đủ điều kiện sẽ được gia hạn trợ cấp thêm 7 tuần, cộng thêm vào 13 tuần gia hạn đã được thi hành trước đó. Tại New Jersey, Bộ Lao Động tiểu bang thông báo vào ngày 1 tháng 7 rằng cơ quan này sẽ cung cấp thêm 20 tuần trợ cấp thất nghiệp, sau khi người dân nhận hết 26 tuần trợ cấp của tiểu bang và 13 tuần phụ trợ khẩn cấp của liên bang.

Trong khi đó, tại Connecticut, Bộ Lao Động tiểu bang vào 29 tháng 6 đã gởi thư cho những người sắp hết trợ cấp để hướng dẫn cách xin gia hạn. Những người muốn xin gia hạn phải là người đã nhận hết trợ cấp tiểu bang và liên bang. (Ngô Bảo)