04/07/2017 | 0

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa gặp khó khăn vì các ảnh hưởng của dự luật y tế

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa gặp khó khăn vì các ảnh hưởng của dự luật y tế

REUTERS/Jonathan Bachman/File Photo

Washington DC. (Reuters) – Nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang đối mặt với thử thách chính trị khá lớn, khi dự luật y tế của đảng của họ sẽ làm tăng chi phí bảo hiểm trung bình lên 20% vào tháng 1 năm tới. Điều này có nghĩa là, những người có bảo hiểm ở sở làm sẽ bị tăng tiền bảo hiểm hàng tháng. Điều này xảy ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, theo dự báo của Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO. Tiền bảo hiểm sẽ giảm bớt vào những năm sau đó, một phần là vì các hãng bảo hiểm sẽ cung cấp những chương trình có ít dịch vụ hơn.

Tình hình này khiến nhiều chính trị gia Cộng Hòa rơi vào tình thế khó xử, vì việc phê chuẩn hay bác bỏ dự luật y tế đề sẽ đem lại nhiều nguy cơ chính trị. Việc thay thế Obamacare là một lời hứa từ lâu của đảng Cộng Hòa, mà nhiều chính trị gia đảng này cảm thấy có trách nhiệm phải thực hiện. Trong khi đó, nếu dự luật được phê chuẩn, một số người cũng sẽ khó giải thích với những cử tri bị thiệt hại vì dự luật.

Thử thách chính trị hiện nay đang khiến đảng Cộng Hòa chưa thể đồng thuận về bất kỳ dự luật y tế nào. Phe trung lập cho rằng dự luật của đảng đã cắt bỏ quá nhiều phần trong đạo luật y tế hiện hành. Trong khi đó, phe bảo thủ cũng muốn hủy bỏ dự luật, vì cho rằng nó chưa đủ để thay thế Obamacare.

Việc dự luật làm tăng chi phí bảo hiểm có thể sẽ đem lại lợi thế cho đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử 2018. Đảng Dân Chủ cần có thêm 3 ghế tại Thượng Viện và 24 ghế tại Hạ Viện, nếu muốn kiểm soát các viện lập pháp này. (Ngô Bảo)

TAGS: Trumpcare