12/02/2015 | 1

Nhiều quy định của CSVN làm thui chột hy vọng đầu tư

Nhiều quy định của CSVN làm thui chột hy vọng đầu tư

Theo phúc trình, tốc độ tăng GDP của Việt Nam năm qua đạt 5,98% là mức thấp nhất khu vực, thua Campuchia (7,2%), Lào (7,5%), Myanmar (8,5%)… và thấp hơn bình quân các nước phát triển ở Đông Á và Đông Nam Á.

Đặc biệt, phúc trình nhấn mạnh GDP bình quân đầu người của Việt Nam so với Trung Cộng ngày càng giãn ra. Trung Cộng tăng nhanh, Việt Nam tăng chậm. Khả năng cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế vẫn là một vấn đề.

Chuyên gia kinh tế, TS Trần Đình Bá đánh giá rằng, so sánh thu nhập bình quân đầu người giữa Việt Nam và nhiều nước ASEAN thì “sốt ruột”, vì khoảng cách quá xa.

Phúc trình nói hiện có quá nhiều thông tư, nghị định, công văn. Mỗi năm Chính quyền ban hành gần 600 thông tư, 100 nghị định, vài nghìn công văn/cơ quan.Điều này tạo ra sự thiếu ổn định trong chính sách, tạo cơ chế “xin – cho” khiến doanh nghiệp không tiên liệu được. Vấn đề rủi ro pháp lý cao, dẫn tới “làm thui chột khát vọng đầu tư dài hạn”. Chỉ cần thay đổi một thông tư thì cả sản nghiệp đầu tư của doanh nghiệp có thể mất trắng.

Về nợ xấu, tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại chưa lành mạnh. Đặc biệt, trái phiếu Chính phủ được tung ra quá lớn. Năm 2015 sẽ có một lượng trái phiếu chính phủ lớn nữa được tung ra thị trường, sẽ chèn lấn đến vốn và lãi suất cho tư nhân.

Cựu bộ trưởng Bộ Thương mại CSVN, ông Trương Đình Tuyển nhận định lạm phát thấp ở Việt Nam là do nhu cầu tiêu thụ quá thấp, giá cả thế giới hạ …, chứ không phải do các biện pháp kinh tế vĩ mô.

Phúc trình về kinh tế vĩ mô 2014 của CIEM đưa ra hàng loạt đề nghị. Cụ thể, năm 2015 sẽ sửa Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Cần thay đổi vai trò, cơ cấu, cách quản lý nhà nước. Cần hạn chế việc sửa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến tới bãi bỏ loại văn bản thông tư của các bộ, để giảm sự thay đổi nhanh của chính sách. Cần tránh điều hành hệ thống ngân hàng theo kiểu áp đặt hành chính, bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Hãy để thị trường phân bố nguồn lực.

Thực tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa phải là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Nhà nước vẫn đang chi phối nền kinh tế, chứ không phải do thị trường điều tiết. Mặt khác, các văn bản dưới luật của chính quyền Cộng sản càng “trùng điệp”, thì càng thể hiện sự chồng chéo, nhiều lúc còn ngược với luật đã ban hành. Chính các văn bản này tạo kẽ hở cho tham nhũng, cửa quyền trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Nhật Nam / SBTN