01/12/2014 | 0

Nhiều nơi trị bệnh Ebola đang được thiết lập ở Sierra Leone

Nhiều nơi trị bệnh Ebola đang được thiết lập ở Sierra Leone

Geneva, Thụy Sĩ. (Reuters) – Phụ tá Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO cho biết không đủ giường bệnh và các trung tâm cô lập bệnh nhân Ebola ở Sierra Leone, nhưng có nhiều cơ sở mới sẽ được khai trương trong vài tuần tới.

Ông Bruce Aylward đã nói với báo chí ở Geneva rằng ông ta nghĩ tình trạng điều trị ở Sierra Leone rất tốt, đang tiến hành xây thêm nhiều Đơn vị Điều trị Ebola hay ETU trong các tuần tới. Theo báo cáo mới nhất của WHO, Ebola đã làm 5,689 người chết. Liên hiệp quốc nói rằng mục tiêu ngăn chận Ebola vào ngày 1 tháng 12 sẽ không đạt được vì bệnh nhân mới ở Sierra Leone đang tăng.

Các nước Tây phương đã đưa quân đội tới các nước Tây Phi để giúp chống lan truyền Ebola. Hoa Kỳ đã đưa khoảng 3,000 quân qua Liberia giúp nước này và trong tuần trước đã khánh thành một ETU đầu tiên do kỷ sư quân đội Hoa Kỳ thiết lập. WHO cho biết Ebola đã giảm ở Liberia, nhưng bệnh đang gia tăng lan truyền ở Guinea và Sierra Leone. (Huệ Võ)