Nhiều nhà hoạt động kêu gọi “Quốc tang cho nạn nhân lũ lụt”

Một số nhà hoạt động nhân quyền trong nước phát đi lời kêu gọi tổ chức Quốc tang cho những nạn nhân lũ lụt ở miền Trung vừa qua khiến 235 người chết và mất tích, ước tính tổng thiệt hại trên 37.650 tỷ đồng. Quốc tang cho những nạn nhân của việc xả lũ hàng loạt ở miền Trung được các tổ chức Xã hội dân sự dự tính diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/12/2016. Các trang web thân chính phủ ra sức chỉ trích lời kêu gọi tổ chức quốc tang cho đồng bào thiệt mạng và cho rằng đây là việc làm trái pháp luật. Trong khi đó đảng cộng sản cũng vừa tổ chức Quốc tang cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro mà không tuân theo quy định nào cả.