17/05/2021 | 16

Nhiều người Việt công khai tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu vào ngày 23/5

Nhiều người Việt công khai tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu vào ngày 23/5

Bảng tuyên truyền về cuộc bầu cử quốc hội ở Hà Nội (Reuters)

Tin từ Việt Nam: Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin có nhiều người ở Việt Nam công khai tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu quốc hội và hội đồng 3 cấp tỉnh, huyện, và xã nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5.

Cựu bác sỹ quân y Đinh Đức Long ở Sài Gòn tuyên bố trên Facebook rằng ông sẽ không đi bầu cử vì ông không được gặp gỡ các ứng cử viên để biết chương trình hành động của họ nếu được trúng cử, và ông nhận thấy đoàn đại biểu quốc hội của thành phố này không hoàn thành nhiệm vụ trong khoá vừa qua. Thêm nữa, trong phần giới thiệu về ứng cử viên không có thông tin về tài sản của họ để cử tri có thể giám sát nếu họ thành công trong cuộc bầu cử.

Ông Đinh Quang Tuyến, một người hoạt động dân chủ cũng ở Sài Gòn cho biết ông sẽ không đi bầu cử vì ông không công nhận chính thể cộng sản.  Còn ông Phạm Công Út cho biết từ sau 1975 đến nay ông chưa một lần đi bầu cử vì đảng cộng sản cầm quyền chỉ định người vào các cơ quan dân cử và việc đi bầu là không cần thiết.

Ở Việt Nam, quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp chỉ là các tổ chức bù nhìn có nhiệm vụ hợp pháp hoá sự cai trị của đảng cộng sản. Việc bầu cử này mang tính hình thức vì đảng cộng sản, thông qua Mặt trận tổ quốc, đã định sẵn cơ cấu và những người được vào quốc hội và hội đồng các cấp.

Một tháng trước cuộc bầu cử, các vị trí chủ chốt của quốc hội, chính phủ, các bộ… trong 5 năm tới đều đã được đảng sắp xếp và công bố công khai. Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế coi quốc hội cộng sản Việt Nam là bù nhìn vì hầu hết đại biểu quốc hội là đảng viên cộng sản và cơ quan này chỉ có chức năng bấm nút thông qua các quyết sách của đảng.

Từ năm 1946 đến nay, đại biểu quốc hội Việt Nam mới chỉ tự xây dựng một dự luật, các dự luật còn lại đều được xây dựng bởi các bộ-ngành và phục vụ cho nhà cầm quyền.

Quốc Tuấn