27/12/2014 | 0

Nhiều người sử dụng cần sa ở Colorado

Nhiều người sử dụng cần sa ở Colorado

Denver, Colorado. (CBS) – Theo một cuộc nghiên cứu mới trên toàn quốc, Colorado trở thành tiểu bang có tỷ lệ người sử dụng cần sa thường xuyên cao thứ 2 kể từ khi tiểu bang bắt đầu hợp pháp hóa cần sa.

Tờ Denver Post đưa tin cuộc nghiên cứu của tổ chức Khảo Sát Toàn Quốc Về việc sử Sụng Ma Túy và Sức Khỏa cho thấy khoảng 1 trong 8 cư dân tại Colorado, từ 12 tuổi trở lên, sử dụng cần sa trong tháng trước. Chỉ có Rhode Island vượt được Colorado về tỷ lệ cư dân thường xuyên sử dụng cần sa. Cuộc nghiên cứu trung bình dự liệu cụ thể của tiểu bang trong giai đoạn 2 năm. Theo kết quả nghiên cứu, trong giao đoạn 2011 – 2012, 10.4% cư dân từ 12 tuổi trở lên ở Colorado nói họ từng sử dụng cần sa trong tháng trước khi được khảo sát. Con số trên tăng lên thành 12.7% trong dữ liệu 2012 – 2013.

Theo kết quả nghiên cứu, điều này có nghĩa là khoảng 530,000 người ở Colorado sử dụng cần sa ít nhất 1 lần một tháng. Trên toàn quốc, khoảng 7.4% dân số từ 12 tuổi trở lên sử dụng cần sa hàng tháng, tăng khoảng 4%. Cuộc khảo sát trên là một trong những cuộc nghiên cứu đầu tiên để định lượng việc sử dụng cần sa tại Colorado kể từ cuối năm 2012, khi cử tri chuẩn thuận việc sử dụng và sở hữu cần sa hợp pháp đối với những người từ 21 tuổi trở lên. (Nguyên Trân)