10/04/2014 | 0

Nhiều người dân Cần Thơ bán thận để thoát nghèo

Nhiều người dân Cần Thơ bán thận để thoát nghèo

Một phong trào bán thận của nhiều người mà nguyên dân chỉ vì quá nghèo, không có đường nào khác giúp họ giải quyết các khó khăn tài chính trong cuộc sống hàng ngày. Sự bế tắc thúc đẩy họ bán một phần thân thể, tương tự như bán máu lấy tiền.
Từ khi Việt Nam bắt đầu các chương tình cấy ghép nội tạng năm 1992 đến nay, số người được cấy ghép thận mỗi ngày nhiều lên. Theo các sự ước lượng, khoảng hơn 10,000 người bị suy thận mãn tính cần được ghép thận mỗi năm. Một số người còn chạy sang bán thận ở Trung quốc hoặc con bệnh chạy sang đó để sử dụng dịch vụ cấy ghép thận.
Tháng Tư năm ngoái, từng rộ lên câu chuyện thương tâm của một sinh viên 22 tuổi của trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp ở Sài Gòn. Cậu sinh viên này khi bán thận ở Trung quốc về nước với nhiều biến chứng rồi qua đời sau vài tuần lễ. Tại Cần Thơ, nhiều người dân ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, đã lén lút đi bán thận, mỗi quả thận có giá từ 100 đến 150 triệu đồng với hy vọng thoát nghèo. Sau khi bán thận được một thời gian, tiền hết, cái nghèo vẫn đeo bám trong khi sức khỏe người bán thận giảm sút rất nhanh.
Việt Nam có luật về hiến tặng, cấy ghép mô, nội tạng, bộ phận cơ thể người nhưng quy định lỏng lẻo và cũng không thấy các biện pháp chế tài cụ thể. Các vụ hiến tặng chui với sự toa rập gián tiếp của bác sĩ vẫn diễn ra. (T. Lan)