02/01/2022 | 32

Nhiều luật mới có hiệu lực vào năm 2022 tại Hoa Kỳ

Nhiều luật mới có hiệu lực vào năm 2022 tại Hoa Kỳ

Năm mới sẽ mang đến một loạt luật mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022 về các vấn đề từ hóa đơn y tế đến những thay đổi về dây xích cho thú cưng.

Theo NBC News, các biện pháp bảo vệ người Mỹ khỏi các hóa đơn y tế phát sinh bất ngờ sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, một luật liên bang mới mang tên No Surprises Act yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả ngay cả những chi phí ngoài hợp đồng có thể phát sinh, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp.

Theo Kaiser Family Foundation, 2/3 người Mỹ trưởng thành lo ngại các chi phí y tế không lường trước được. Tổ chức này cho biết các hóa đơn cho 1/5 số lần điều trị khẩn cấp và 1/6 số lần nhập viện có trong hợp đồng bảo hiểm bao gồm ít nhất một khoản lệ phí ngoài hợp đồng. Ngoài ra, các tiểu bang khắp Hoa Kỳ cũng công bố nhiều luật mới.

Tại Ohio, học sinh vào trung học trong năm mới sẽ không được phép tốt nghiệp cho đến khi họ hoàn thành một khóa học về hiểu biết tài chính, bao gồm các vấn đề như thuế, lãi suất và vay nợ. Những người ủng hộ đạo luật cho biết tiểu bang có nhiệm vụ chuẩn bị cho những người trẻ tuổi trên con đường thành công trong tương lai.

Trong khi đó tại Texas, bắt đầu từ tháng Giêng, việc buộc chó bằng dây xích sẽ là bất hợp pháp. Luật quy định các loại dây buộc chó phải làm từ các chất liệu nhẹ hơn và linh hoạt hơn, đồng thời chó phải có nơi trú ẩn, bóng râm và nước đầy đủ.