23/11/2015 | 0

Nhiều doanh nghiệp nhà nước tiếp tục làm ăn thua lỗ

Nhiều doanh nghiệp nhà nước tiếp tục làm ăn thua lỗ

Theo báo cáo hợp nhất của 10 tập đoàn, tổng công ty, số lỗ phát sinh của các tâp đoàn, tổng công ty nhà nước là 4,900 tỷ đồng. Về số lỗ tích lũy, có 19 tập đoàn, tổng công ty lỗ tích lũy 24,400 tỷ đồng.

Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đứng đầu cả về chỉ số lỗ phát sinh với 3,200 tỷ đồng và lỗ tích luỹ tiến 20,000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo trên, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng nợ phải thu trên 290,000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 13,570 tỷ đồng, tăng 18.6%. Các tập đoàn, tổng công ty này đã trích lập 12,000 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nằm trong các ngành đóng tàu, vận tải biển, xây dựng, lương thực và xuất nhập cảng chiếm đa số. Bởi các ngành này chịu tác động mạnh của biến động tỷ giá ngoại tệ, và chưa phục hồi lại sau suy thoái.

Với vị trí được xem là chủ đạo của nền kinh tế, được hưởng nhiều ưu đãi, sử dụng nguồn lực của nhà nước để sản xuất, kinh doanh, nhưng lại làm ăn thua lỗ. Điều này ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Sau khi tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các doanh nghiệp này còn chịu nhiều khó khăn hơn nữa bởi năng lực cạnh tranh yếu.

Nhật Nam / SBTN