Nhiễu điều phủ lấy giá gương…

Nhiễu điều phủ lấy giá gương… Một nhóm thiện nguyện viên của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã đi vào tận rốn lũ của Miền Trung để thăm hỏi cứu trợ đồng bào. Nơi dừng chân đầu tiên là Giáo Xứ Thịnh Lạc, thuộc xã Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là một trong những giáo xứ thuộc vùng sâu vùng xa, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 2 cơn lũ vừa qua. Do bị ngập sâu, cầu treo bị cuốn, đường sá khó đi nên ít đoàn đến được. Lúc nhóm thiện nguyện đến thì nước đã rút bớt, song phương tiện di chuyển duy nhất của người dân cũng như các đoàn cứu trợ trong những ngày này vẫn là thuyền. Nước sạch, mì tôm, đồ ăn… được chuyển đến từng gia đình một cách khó khăn. Nhiều gia đình cho biết nếu thời tiết tiếp tục mưa, gió thì họ sẽ hết thức ăn trong vài ngày tới.