03/03/2016 | 1

Nhiều dịch vụ y tế không được bảo hiểm y tế thanh toán

Nhiều dịch vụ y tế không được bảo hiểm y tế thanh toán

Bệnh viện tuyến thành phố. (ảnh: N.Thịnh)

Quy định trong Thông tư 37 có khoảng 1,800 kỹ thuật nhưng chỉ có vài trăm kỹ thuật tương đương với danh mục kỹ thuật của Thông tư 43 và Thông tư 50 trước đó về phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. Như vậy đang có độ chênh rất lớn giữa danh mục kỹ thuật của hai thông tư, nhiều danh mục kỹ thuật không tương đương sẽ không được BHYT thanh toán vì không nằm trong danh mục được Bộ Y tế quy định.

Theo quy định, các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư 37 thì áp dụng theo mức giá của các dịch vụ tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện. Các phẫu thuật, thủ thuật chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện đồng thời chưa quy định mức giá cụ thể: Áp dụng mức giá tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa. Tuy nhiên, việc áp tương đương thế nào là vấn đề gây rối và lúng túng cho các bệnh viện vì giá dịch vụ y tế rất phức tạp không trùng với nhau quá nhiều.

Nói về khó khăn trong việc thực hiện quy định tăng giá viện phí lần này, lãnh đạo một bệnh viện cho biết sự không thống nhất tên gọi trong danh mục kỹ thuật, thông tư này quy định có kỹ thuật này, còn thông tư kia lại không khiến việc triển khai phần mềm của các bệnh viện gặp khó. Hiện cơ quan quản lý chưa thống nhất ban hành danh mục chuẩn thì hệ thống phần mềm của các bệnh viện chưa thể hoạt động hiệu quả được, do đó người chịu thiệt sẽ là người bệnh. “Ví dụ Thông tư 43 quy định danh mục gồm có viêm phổi trẻ em, viêm phổi người già, viêm phổi cấp, còn Thông tư 37 chỉ có danh mục viêm phổi và BHYT không thanh toán vì “viêm phổi” không khớp với kỹ thuật “viêm phổi” nào của Thông tư 43” – vị này dẫn chứng.

Ngày 3-3, đại diện của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đang chờ thủ tục phê duyệt danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh tương đương giữa Thông tư 43, Thông tư 50 với Thông tư liên tịch 37 để hướng dẫn các đơn vị áp dụng giá thanh toán cho người bệnh BHYT.

Bệnh viện tuyến quận. (ảnh: M.Trí)

Vũ Minh Ngọc / SBTN