20/05/2019 | 10

Nhiều công ty lo ngại câu hỏi quốc tịch sẽ ảnh hưởng kết quả thống kê dân số

Nhiều công ty lo ngại câu hỏi quốc tịch sẽ ảnh hưởng kết quả thống kê dân số

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Nhiều lãnh đạo thương nghiệp tại Hoa Kỳ đang tỏ ra lo ngại về câu hỏi quốc tịch mà chính phủ Trump muốn đưa vào bản thống kê dân số 2020. Từ các hãng lâu năm như Levi Strauss cho đến các hãng mới khởi nghiệp như Warby Parker, tất cả đều cho rằng việc hỏi về quốc tịch của người dân không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thống kê, mà còn ảnh hưởng đến các dữ liệu cần thiết cho các công ty.

Kết quả thống kê dân số, được thực hiện mỗi 10 năm một lần, được sử dụng để xác định số ghế trong quốc hội, và số phiếu đại cử tri của các tiểu bang. Con số này cũng là căn cứ để phân chia hàng trăm tỷ Mỹ kim ngân sách phục vụ cho các dịch vụ công cộng trên toàn Hoa Kỳ. Ngoài ra, dữ liệu thống kê dân số, bao gồm tuổi tác, giới tính, sắc tộc, chủng tộc, và tình trạng gia đình, sẽ giúp các công ty xác định khách hàng hiện tại và tương lai của họ, từ đó định hướng sản phẩm hoặc lập kế hoạch cho các trụ sở mới.

Vào tháng trước, hơn 20 công ty và tổ chức thương nghiệp đã gởi thư lên Tối Cao Pháp Viện, bày tỏ lo ngại về độ chính xác của dữ liệu thống kê đối với các ngành kinh doanh. Trong bản thống kê năm 2020, chính phủ Trump đang muốn hỏi về tình trạng quốc tịch của mọi người trong mọi gia đình trên toàn Hoa Kỳ, thông qua một câu hỏi đã được phê chuẩn bởi Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross, người giám sát Phòng Thống Kê. Theo chính phủ giải thích, các câu trả lời thu được sẽ giúp thi hành tốt hơn đạo luật Voting Rights, bảo vệ quyền bầu cử của những cộng đồng thiểu số. (Ngô Bảo)