28/08/2014 | 0

Nhiễm chì trong thực phẩm trẻ em của công ty Heinz chỉ là tai nạn bất ngờ

Nhiễm chì trong thực phẩm trẻ em của công ty Heinz chỉ là tai nạn bất ngờ

Quãng Châu – Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Cơ quan An toàn Thực phẩm tỉnh Quãng Đông nói rằng hàm lượng chì thái quá trong một 4 lô ngũ cốc trẻ em do công ty thực phẩm H.J. Heinz của Hoa Kỳ sản xuất chỉ là một tai nạn tình cờ.

Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Thuốc men Quãng Châu đã thử nghiệm 19 lô hàng nghi ngờ cereal bị nhiễm chì, nhưng chỉ có 2 lô hàng mang số 20140414 và 20140508 có hàm lượng chì quá tiêu chuẩn. Trong lúc đó thử nghiệm đối với 46 lô gia vị chỉ có một lô duy nhất bị cao hàm lượng chì. Ông Lý Hồng Bình là giám đốc sản xuất của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Thuốc men thành phố Quãng Châu nói rằng kết quả thử nghiệm cho thấy sự ô nhiễm chỉ là tai nạn tình cờ. Ông Lý giải thích rằng sản phẩm trong cùng một lô hàng cũng có hàm lượng chì khác nhau và vấn đề là do bột đậu nành.

Trong ngày 18 tháng 8, Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Thuốc men tỉnh Triết Giang nói rằng hàm lượng chì quá mức đã tìm thấy trong các hộp AD Calcium Hi-Protein Cereal. Cơ quan đã yêu cầu công ty Heinz hợp tác trong cuộc điều tra, cung cấp nguyên nhân nhiễm độc và bồi thường cho người tiêu thụ. Sau lời tuyên bố của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Thuốc men tỉnh Triết Giang, sản phẩm của Heinz đã bị đưa ra khỏi các kệ hàng. Trong ngày Thứ Hai, công ty đã thu hồi 6,881 thùng cereal thuộc những lô hàng mang số 20140413, 20140414, 20140508 và 20140509. Những lô hàng này đã dùng cùng một loại đậu nành bị ô nhiễm. (H. Võ)