21/02/2014 | 1

Nhật xét lại lời khai của phụ nữ Nam Hàn nô lệ tình dục

Nhật xét lại lời khai của phụ nữ Nam Hàn nô lệ tình dục

Tokyo, Japan. (Reuters)
Hôm thứ Sáu 21/2, Nhật Bản nói sẽ xem lại chứng cứ của các bà bị ép làm nô lệ tình dục tại các nhà thổ do quân đội Nhật Bản điều hành trong thời kỳ thế chiến thứ hai.
Năm 1993, Yohei Kono, sau này là phát ngôn nhân hàng đầu của chính phủ Nhật Bản đã ký tên vào một bản thông báo công nhận sự dính líu của giới thẩm quyền quân sự tại một loạt nhà thổ và xin lỗi các nạn nhân đau khổ. Bản tuyên bố này dựa một phần vào lời khai của 16 phụ nữ Nam Hàn làm việc tại các nhà thổ. Tuyên bố trên đã trở thành mục tiêu khiến giới bảo thủ Nhật Bản tuôn ra những lời chỉ trích vì cho rằng không có chứng cứ về sự dính líu trực tiếp của chính quyền, kể cả quân đội nước này trong vụ buôn người.
Hôm Thứ Năm 20/2, những lời khai của các bà được cho là nô lệ tình dục đã đặt ra nhiều nghi vấn, khi một thành viên đảng cực hữu của quốc hội gọi một người đàn ông đứng đàng sau bản tuyên bố Kono ra điều trần. Ông Nobuo Ishihara, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố Kono nói rằng, một viên chức Nhật Bản phỏng vấn 16 phụ nữ Nam Hàn khai là nô lệ tình dục cũng có mặt ở đây, cho thấy không có cuộc điều tra nào được thực hiện để xác định rằng những tuyên bố như vậy là chính xác thật sự hay không.
Ông Hiroshi Yamada của đảng Khôi phục Nhật Bản quay lại Suga, nói rằng ông kêu gọi mở cuộc điều tra về những lời khai nói trên. Ông này nói: “Tôi muốn có một thành phần thứ ba mở cuộc điều tra một cách công bằng để xem xét lại bản tuyên bố Kono.”

Song Châu