02/05/2016 | 1

Nhật muốn đóng vai chính trong khu vực các quốc gia Mê Kông

Nhật muốn đóng vai chính trong khu vực các quốc gia Mê Kông

Bangkok, Thái Lan. (Reuters) – Ngoại Trưởng Nhật, Fumio Kishida, hôm thứ hai nhấn mạnh mong muốn của Nhật để đóng một vai trò chính yếu trong khu vực sông Mê Kông.

Ông cũng đưa ra các kêu gọi mới cho một thỏa thuận về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ông Kishida, người đã có một bài phát biểu về chính sách sông Mê Kông của Nhật Bản tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok hôm thứ hai, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối giữa các nước trong Tiểu vùng Mê kông. Ông cho rằng việc kết nối sẽ mở rộng những lợi ích của sự phát triển trong khu vực.

Ông nói hôm nay ông muốn đưa ra một đề án gọi là Sáng kiến Liên Kết Nhật Bản Và Mekong. Ông nói sáng kiến này là một khuôn khổ hợp tác mới để hỗ trợ các nỗ lực tự nguyện của các quốc gia sông Mê kông. Ông nói thêm Nhật sẽ đầu tư 750 tỷ Yen, tương đương với 7 tỷ 31 triệu mỹ kim trong ba năm kể từ năm 2016, cho sáng kiến của Nhật. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật cũng nói rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông chỉ có thể đạt được thông qua sự tôn trọng các quy tắc của luật pháp.

Ông kêu gọi có được một thỏa thuận sớm của Bộ luật ứng xử, một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông mà Trung Quốc và 10 nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đã thảo luận kể từ năm 2010. (Lê Hoàng)