05/07/2015 | 1

Nhật đứng thứ hai đầu tư vào Việt Nam

Nhật đứng thứ hai đầu tư vào Việt Nam

Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất và tổng số vốn là 31.4 tỷ Mỹ kim, chiếm 83.3% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là bất động sản, với tổng số vốn là 1.66 tỷ Mỹ kim. Đứng thứ ba là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đầu tư là 1.17 tỷ Mỹ kim. Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác. Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật nhất với 10 dự án, tổng số vốn là 9.68 tỷ Mỹ kim. Đứng thứ hai là Hà Nội với 661 dự án và Bình Dương đứng thứ 3 với 248 dự án.

Số vốn đầu tư vào Việt Nam có giảm đi nhiều. Nhưng theo ông Toma Masaaki- tham tán thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản- thì số lượng doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thị trường sang Việt Nam vẫn tăng.

Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã vượt qua con số 1,400 doanh nghiệp. Việt Nam cần làm tốt hơn để hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật hơn nữa, thí dụ như phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, các thủ tục hải quan ở Việt Nam vẫn còn phiền hà, khiến việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ gặp nhiều trở ngại không ít.

Liên kết chặt chẽ hơn với Nhật cả về kinh tế lẫn quân sự là một việc làm cần thiết của CSVN, để làm giảm đi sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Cộng.

Thanh Lan / SBTN