07/02/2014 | 0

Nhật Đòi Nga Trả Các Đảo Đang Tranh Chấp

Nhật Đòi Nga Trả Các Đảo Đang Tranh Chấp

Tin Tokyo, Nhật Bản. (Reuters)
Thủ tướng Shinzo Abe đã nói chuyện trong một cuộc họp đòi Nga trao trả lại vùng đảo Nhật gọi là Lãnh thổ Miền Bắc trước khi lên đường đi Sochi tham dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic Mùa Đông năm 2014.
Thủ tướng Abe nói rằng trong lúc phát triển liên hệ Nga Nhật, vấn đề Lãnh Thổ Miền Bắc vẫn chưa giải quyết, ông ta sẽ tiếp tục đàm phán với Nga.
Tham dự cuộc họp có các bộ trưởng chính phủ, dân biểu, đại diện các đảng chính trị và đại diện người dân đã sống trên các hòn đảo Nhật gọi là Lãnh Thổ Miền Bắc, Nga gọi là quần đảo Nam Kuriles.
Ông Naoki Hashimoto nói rằng đây là thời gian phải giải quyết tranh chấp với Nga. Ông Tomiyo Kayo nói ông ta mong muốn Nga trả lại các hòn đảo cho Nhật, nhưng điều này không phải dễ dàng.
Nga đã chiếm những hòn đảo nằm phía đông đảo Kokkaido trước khi Nhật đầu hàng đồng minh, và khoảng 17,000 dân đã di tản khỏi những hòn đảo bị Nga chiếm giữ.
Sự tranh chấp quần đảo làm cho Nga và Nhật không thể ký hiệp ước hòa bình.

Huệ Võ