27/06/2016 | 2

Nhật cần một số trấn an từ Anh

Nhật cần một số trấn an từ Anh

Tokyo, Nhật. (Reuters) – Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã yêu cầu nước Anh hôm nay đưa ra các bảo đảm là hơn một ngàn các công ty của Nhật có thể tiếp tục hoạt động ở Anh như trước, sau khi có cuộc bỏ phiếu lịch sử của nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.

Nói với ông Tim Hitchens, Đại sứ Anh tại Nhật, ông Kishida nói Nhật muốn Anh làm hết sức để bảo đảm là các công ty Nhật đang họat động ở Anh vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường trong một môi trường ổn định. Ông Kishida cho biết hơn 1,000 công ty Nhật Bản đã chọn Anh để đặt cơ sở do chất lượng của công nhân Anh, cơ sở hạ tầng tốt và một phần cũng vì Anh là một phần của Liên minh châu Âu.

Một cựu giới chức của ngân hàng trung ương Nhật hôm nay cho biết Ngân hàng Nhật Bản chưa cần phải mở rộng việc kích thích tiền tệ nếu bất ổn thị trường do việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu chứng tỏ chỉ là ngắn ngủi. Ông Kazuo Momma, cựu giám đốc điều hành của Ngân Hàng Nhật Bản về các vấn đề quốc tế cho biết Nhật Bản có quyền và sẵn sàng can thiệp vào thị trường để ngăn chặn đồng Yen tăng mạnh trong trường hợp các bất ổn do việc Anh rời khỏi Liên Âu tiếp tục. (Lê Hoàng)