21/03/2016 | 0

Nhật Bản thu hút nhân tài Việt Nam

Nhật Bản thu hút nhân tài Việt Nam

Nhằm tìm kiếm những tài năng và thu hút nhân tài Việt Nam, Chính phủ Nhật sẽ lập một trang mạng dành cho những sinh viên Việt Nam có nhu cầu tìm việc tại các công ty Nhật.

Dự kiến đưa trang mạng này vào hoạt động từ tháng 7 tới, để thu thập thông tin về doanh nghiệp Nhật Bản, kèm theo các thông tin chi tiết khác như các kỹ năng yêu cầu đối với các ứng viên tiềm năng. Hai bên có thể trao đổi thông tin qua trang mạng này. Hôm 20 tháng 3, ông Motoo Hayashi – Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã thăm Viện Công nghệ Việt–Nhật, nơi có nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã làm việc cho các công ty Nhật Bản. Tại đây, ông đã khẳng định rằng chính những sinh viên đã học những kỹ năng chế tạo của Nhật Bản đang giúp các công ty hoạt động tại Việt Nam phát triển.

Trong quá trình mở rộng kinh doanh tại châu Á, các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng phải cạnh tranh với Nam Hàn và các quốc gia khác về vấn đề tuyển dụng sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp. Việt Nam có dân số tương đối trẻ, và hiện nay có khoảng 2 triệu sinh viên trình độ đại học, nhưng không cung cấp đủ việc làm trong nước.

Thanh Lan / SBTN