14/03/2021 | 28

Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng các quy định pháp luật về quản lý rác thải

Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng các quy định pháp luật về quản lý rác thải

Việc xử lý rác ở Việt Nam còn lạc hậu và gây ô nhiễm môi trường (Tài nguyên & Môi trường)

Tin từ Hà Nội: Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin Nhật Bản đã đồng ý tăng cường hợp tác trong việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn không phát thải theo đề nghị của cộng sản Việt Nam tại cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp giữa bộ tài nguyên và môi trường Việt Nam với bộ môi trường Nhật Bản diễn ra trong tuần qua.

Tại cuộc họp, cộng sản Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục thực hiện các công việc có liên quan tới những nghiên cứu sâu rộng về các công cụ kinh tế trong việc điều hành rác thải sinh hoạt để đóng góp vào việc xây dựng kinh tế tuần hoàn, từ đó giúp Việt Nam xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn việc thi hành luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

Bộ Môi trường của Nhật đồng ý tiếp tục hợp tác và chia sẻ thông tin với Việt Nam trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí có liên quan cũng như xây dựng các văn bản pháp lý để phân loại, vận chuyển, tái chế và xử lý rác thải. Nhật có thể hỗ trợ Việt Nam bằng việc cử chuyên gia tới Việt nam để giúp xây dựng và rà soát các văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.  Trong thời gian tới, hai bên sẽ tổ chức một hội nghị trực tuyến để làm rõ các vấn đề liên quan tới việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn để bảo vệ môi trường.

Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam trên thế giới. Năm 2014, hai bên quyết định nâng cấp Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Phồn vinh ở Châu Á.

Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng trưởng bền vững được xem là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng  giữa hai nước. Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản tháng 5/2018, ghi nhận tầm quan trọng của quản lý rác thải, chia sẻ ý định tạo thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực biến rác thải thành năng lượng ở Việt Nam.

Quốc Tuấn