17/03/2014 | 0

Nhật Bản gia tăng ve vãn Cộng sản Việt Nam

Nhật Bản gia tăng ve vãn Cộng sản Việt Nam

Tokyo, Japan. (Reuters)– Để tìm thêm đồng minh trong lúc gia tăng căng thẳng với Trung Cộng, Nhật Bản đã trịnh trọng trải thảm đỏ đón rước Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang và đưa ông đi gặp Nhật hoàng Akihito. Ông Sang đã được Nhật cho tập trung dân chúng vẫy cờ Nhật và cờ Cộng sản Việt Nam chào đón, duyệt qua hàng quân danh dự dàn chào với Nhật Hoàng.
Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp Nguyễn Tấn Dũng bên lề cuộc họp thượng đỉnh các nước ASEAN trong tháng 12 năm ngoái, và đồng ý cộng tác trong lãnh vực an ninh hàng hải. Cộng sản Việt Nam là nước đầu tiên Thủ tướng Abe viếng thăm sau khi lên làm thủ tướng Nhật lần thứ nhì. Trương Tấn Sang viếng thăm Nhật trong thời gian 4 ngày và sẽ rời Nhật vào ngày 19 tháng 3. (H. Võ)