08/03/2016 | 0

Nhật bác bỏ hiệp ước phụ nữ giải khuây với Nam Hàn

Nhật bác bỏ hiệp ước phụ nữ giải khuây với Nam Hàn

Tokyo, Nhật Bản. (Reuters) – Hôm nay Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ một bản phúc trình của Liên hiệp quốc cho rằng hiệp ước “phụ nữ giải khuây” giữa Nhật và Nam Hàn chưa đầy đủ.

Chánh Văn phòng chính phủ Yoshihide Suga nói rằng: “.. ông ta hài lòng là bản phúc trình không dùng chữ “nô lệ tình dục”, nhưng đáng tiếc và không thể chấp nhận, vì ủy ban đã không xem xét lời giải thích của chính phủ Nhật một cách đầy đủ, chỉ trích bản hiệp ước giữa Nhật và Nam Hàn. Bản hiệp ước do các nhà ngoại giao cao cấp đúc kết, được chính phủ 2 nước chấp thuận là quyết định cuối cùng, không thể đổi ngược đối với vấn đề phụ nữ giải khuây.”

Nam Hàn và Nhật đã ký hiệp ước vào cuối năm 2015, chấm dứt tranh chấp về vấn đề phụ nữ giải khây, là những phụ nữ đã bị cưỡng bách phục vụ sinh lý cho quân nhân Nhật trong thời gian chiến tranh. Theo bản hiệp ước, Nhật Bản đã chính thức xin lỗi, hứa dùng 8.3 triệu mỹ kim để giúp cho phụ nữ giải khuây đang còn sống. (Hồng Tú)