28/11/2014 | 0

Nhân viên Walmart biểu tình đòi tăng lương

Nhân viên Walmart biểu tình đòi tăng lương

Washington, DC. (Reuters) – Hàng chục người biểu tình tập trung bên ngoài tiệm Walmart ở Washington để yêu cầu tăng lương.

Các nhà hoạt động tham gia cùng các nhân viên đình đông của Walmart khi họ tuần hành tới cửa tiệm. Our Walmart, một nhóm nhân viên Walmart đang kêu gọi tăng lương và phúc lợi, ky vọng sử dụng ngày Thứ Sáu Đen để gởi ra thông điệp của cuộc biểu tình dự trù diễn ra tại 1,600 cửa tiệm trên toàn quốc. Wal-Mart, công ty tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ, trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về các đề xuất tăng lương tối thiểu. Nhóm đại diện cho các nhân viên được trả theo giờ của Walmart đang kêu gọi tăng lương lên thành 15 Mỹ kim một giờ và công việc toàn thời gian thích hợp. Một nhóm người biểu tình đã tiến vào cửa tiệm, khiến nhân viên an ninh phải đóng cửa một thời gian ngắn. Một nhân viên trong cửa tiệm nói ông không đồng ý với người biểu tình.

Còn Wal-Mart ban hành một thông cáo, nói nhận thức không bao giờ thực tế với các công đoàn lao động. Đám đông là những người biểu tình được công đoàn trả tiền và họ không đại diện cho 1.3 triệu nhân viên của Wal-Mart trên toàn quốc. Đây là thời gian bận rộn nhất trong năm và công ty tập trung vào phục vụ khách hàng. Không may nhóm người biểu tình cố gắng phá vỡ tinh thần ngày lễ mà công ty thúc đẩy.

Thực tế là Walmart tập trung mỗi ngày vào việc cung cấp cơ hội thăng tiến việc làm cho tất cả nhân viên của mình. (Nguyên Trân)