23/05/2018 | 1

Nhân viên ngoại giao Mỹ có triệu chứng bị tấn công “siêu thanh” ở Trung Cộng tương tự như Cuba

Nhân viên ngoại giao Mỹ có triệu chứng bị tấn công “siêu thanh” ở Trung Cộng tương tự như Cuba

Ảnh: Reuters

Trung Cộng – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ kêu gọi công dân Mỹ đang làm việc tại Trung Cộng báo cáo mọi triệu chứng bất thường, hoặc vấn đề y tế mà họ cảm nhận cho một chuyên gia y tế, sau khi một nhân viên chính phủ Mỹ trải qua cảm giác bị áp lực, nghe nhiều âm thanh bất thường trong tai.

Một phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Mỹ tại Bắc Kinh xác nhận với CBS News rằng từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ ở Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Quảng Châu thường xuyên báo cáo về “một loạt các triệu chứng thể chất”. Nhân viên được đưa về Hoa Kỳ để đánh giá y tế. Vào ngày 18 tháng 5, tòa đại sứ biết rằng người này bị chấn thương sọ não nhẹ.

Bộ Ngoại Giao đã từng đưa ra báo cáo tương tự, sau khi nhiều công dân Mỹ và Canada ở Cuba bị những triệu chứng mà chính phủ gọi là “cuộc tấn công về sức khỏe”. Một số viên chức nói với CBS news rằng một nhân viên tại tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Quảng Đông cũng trải qua hiện tượng bất thường này, và sau đó nhận được kết quả là chấn thương sọ não nhẹ. Sau khi nhận báo cáo về trên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng họ không xem thường vấn đề này, nên đã thông báo cho toàn bộ nhân viên Mỹ ở Trung Cộng biết.

Hiện giờ họ không hiểu điều gì gây ra triệu chứng trên, và họ cũng không biết về bất cứ tình huống tương tự nào ở Trung Cộng, ở bên trong hoặc bên ngoài cộng đồng ngoại giao. Phát ngôn viên cho biết phía Bắc Kinh bảo đảm họ đang điều tra và thực hiện các biện pháp thích hợp. (Mai Đức)