10/01/2019 | 1

Nhân viên liên bang làm việc trong thời điểm chính quyền đóng cửa có thể khởi kiện chính phủ

Nhân viên liên bang làm việc trong thời điểm chính quyền đóng cửa có thể khởi kiện chính phủ

Ảnh: CBS News

Theo tin từ đài CBS, ông Jeffery Davis – một nhân viên liên bang – đã phải nghỉ làm vài ngày để dành thời gian cho vợ. Nhân viên kiểm soát không lưu 35 tuổi này đã trở lại làm việc nhưng ông vẫn chưa nhận được lương. Đối với những nhân viên liên bang như ông Davis, người có công việc được xem là thiết yếu đối với an toàn công cộng, thì việc xin nghỉ phép trong thời điểm chính phủ đóng cửa không phải là một lựa chọn – ngay cả khi không có tiền lương. Không như nhân viên tại các công ty tư nhân, nhân viên liên bang bị cấm đình công.

Bà Susan Schurman, một giáo sư nổi tiếng tại Trường Quản trị và Quan hệ Lao động Rutgers cho biết, mặc dù họ có thể gọi các đại diện dân cử của mình và yêu cầu can thiệp nhằm chấm dứt việc chính phủ đóng cửa, nhưng nhiều người không muốn làm điều đó vì lo sợ sẽ bị đánh giá là phe đảng, và điều này cũng là trái luật. Nhưng bây giờ, khi chính phủ đã đóng cửa 20 ngày liên tiếp và tiền lương dự kiến sẽ không có vào cuối tuần, 420,000 nhân viên liên bang vẫn liên tục làm việc và sẽ không nhận được lương trừ khi họ thực hiện một lựa chọn khác: đó là kiện chính phủ.

Ít nhất hai nghiệp đoàn nhân viên liên bang, AFGE và NTEU, đã nộp đơn kiện thay mặt cho các nhân viên chưa được trả tiền trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động. AFGE đã kiện vào ngày 31 tháng 12, thay mặt cho hai nhân viên của Cơ Quan đặc trách Nhà tù Liên bang. NTEU nộp đơn kiện vào thứ Ba, thay mặt cho một cảnh sát biên giới.

Bà Heidi Burakiewicz, luật sư chính của các nguyên đơn trong vụ kiện của AFGE, cho biết bà dự đoán sẽ có thêm hàng ngàn đơn kiện sau ngày 11 tháng 1, là ngày nhân viên liên bang lẽ ra phải được nhận lương. (Mộc Miên)