Nhân viên gốc Việt kiện cảnh sát Los Angeles

Nhân viên gốc Việt kiện cảnh sát Los Angeles

Ông Ban Nguyễn, đã nộp đơn lên tòa thượng thẩm Los Angeles vào thứ sáu tuần trước, cáo buộc việc vi phạm quyền dân sự và luật lao động. Đơn kiện nêu tên Tanaka cũng như hai đội trưởng và hai sỹ quan cảnh sát khác ở Sở cảnh sát.

Theo đơn kiện, ông Ban là nhân viên điều tra lý lịch tại văn phòng nhân sự ở Sở cảnh sát quận từ tháng 6 năm 1996, và từ nhiệm cuối tháng 9 năm 2014. Vào cuối năm 2012, một viên sĩ quan cảnh sát đến tìm ông ta yêu cầu thay đổi hồ sơ để họ thoát các thủ tục kiểm tra lý lịch và được nhận vào làm việc. Ông ta từ chối. Hồ sơ của những ứng viện sau đó được chuyển cho 1 điều tra viên khác.

Đơn kiện tuyên bố, ông Nguyễn đã khiếu nại lên cấp trên nhưng không có động tĩnh gì xảy ra. Sau đó, một đội trưởng cảnh sát đã yêu cầu ông vận động cho Tanaka, cựu phó cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát quận Los Angeles. Ông Nguyễn trả lời rằng ông “không quan tâm,” và điều này đã dẫn đến hậu quả bị giáng chức xuống vị trí kiểm tra lý lịch cho các nhân viên dân sự tiềm năng của Sở.

Hai sĩ quan cảnh sát đã giao một khối lượng công việc rất lớn cho ông Nguyễn, và chỉ trích kết quả làm việc của ông không có hiệu qủa. Ông Nguyễn khiếu nại lên cảnh sát trưởng lúc đó là Lee Baca, thì một đội trưởng làm khó ông ta nhiều hơn và cho rằng ông Nguyễn không được phép khiếu nại vượt quá thẩm quyền, và bị từ chối thuyên chuyển khỏi môi trường làm việc đầy thù nghịch.

Ông Nguyễn sau đó được yêu cầu làm công việc thay thế ở nhiều nơi khác nhau, 6 lần trong một tháng, và được giao cho những công việc không đúng khả năng. Năm ngoái, ông Nguyễn phát giác ra ông ta bị điều tra nội bộ, làm cho ông ta cảm thấy không chịu đựng đươc căng thẳng nên đã từ nhiệm hồi tháng 9 năm 2014.

Cảnh sát trưởng thành phố Long Beach, Jim McDonnell đã đánh bại Tanaka, 56 tuổi, trong cuộc đua vào chức cảnh sát trưởng quận Los Angeles hồi tháng 11 2014.

Hồng Tú / SBTN