30/08/2013 | 1

NHÂN VIÊN CỨU HỎA ĐỐT LỬA CÓ KIỂM SOÁT ĐỂ NGĂN CHẶN CHÁY RỪNG CALIFORNIA

NHÂN VIÊN CỨU HỎA ĐỐT LỬA CÓ KIỂM SOÁT ĐỂ NGĂN CHẶN CHÁY RỪNG CALIFORNIA

Tin Tuolumne – Nhân viên cứu hỏa tiếp tục chiến đấu cật lực hôm Thứ Năm, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang hoành hành ở miền Bắc California, đe dọa lan rộng vào Vườn quốc gia Yosemite. Những người dũng cảm thực hiện một số chiến thuật mới và hy vọng kiểm soát hoàn toàn đám cháy trong vòng một tuần nữa. Nhân viên cứu hỏa tiểu bang Arizona được điều sang yểm trợ, cho biết họ vẫn cố gắng không cho ngọn lửa lan ra đường và hy vọng thời tiết sẽ thay đổi, thuận lợi cho họ nhiều hơn.

Cho tới nay đám cháy rừng có tên Rim Fire thiêu rụi 105,000 mẫu Anh, đốt cháy 4 nhà chính và 12 nhà phụ, được đánh giá là đám cháy lớn thứ sáu trong lịch sử tiểu bang California. Nhân viên cứu hỏa đang chận đầu ngọn lửa ở sườn phía đông, không cho đám cháy lan tới Thung lũng Yosemite là nơi có khoảng 4,500 ngôi nhà của một số cộng đồng nhỏ tại đây. Họ đốt một vành đai lửa có kiểm soát để đám cháy rừng không thể tràn qua vành đai. Các viên chức nói hiện nay họ chỉ mới dập tắt được 23% đám cháy rừng.