15/07/2014 | 1

Nhân viên công cộng California có quyền viết vé phạt cho người xài phí nước

Nhân viên công cộng California có quyền viết vé phạt cho người xài phí nước

Sacramento,California. (CBS) – Mùa hạn hán năm nay kéo dài khiến tiểu bang California gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiết kiệm nước.

Ủy Ban Kiểm Soát Tài Nguyên Nước tiểu bang ấn định ngày bỏ phiếu vào hôm nay, 15 tháng 7, cho những quy định mới cứng rắn hơn, cho phép nhân viên dịch vụ công cộng được quyền thực thi pháp luật, viết vé phạt cho những ai xài phí nước.

Quy định bao gồm cả những người phụ trách các cột đậu xe tính tiền trong công viên. Các vi phạm như tưới cây trong ngày, xả nước xối lên driveway và rửa xe trên đường. Mức phạt tối đa hàng ngày là 500 Mỹ kim. Và người vi phạm có thể chọn một lớp học để xóa án trong hồ sơ, như một người có tội thưc sự.

Rick Waggoner là người tham gia lớp học giữ gìn nguồn nước của tiểu bang, cho biết những bài học này giúp ông hiểu rõ việc tiết kiệm nước trong mùa hạn hán quan trọng như thế nào.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Felicia Marcus nói họ biết rõ hoạt động xài nước hàng ngày của cư dân. Mọi người nên nghĩ tới cách xài nước tiết kiệm hơn và khôn ngoan hơn, để không phải nhận vé phạt.

Nếu được chấp thuận, quy định có hiệu lực ngay tức thời và kéo dài trong suốt 9 tháng. (B. Nga)