30/08/2016 | 0

Nhân viên bưu điện ăn cắp thư tín, chi phiếu, điện thoại di động

Nhân viên bưu điện ăn cắp thư tín, chi phiếu, điện thoại di động

Placentia, California. (CBS) – Thư tín, bưu kiện là các vật dụng riêng tư và các nhân viên bưu điện được yêu cầu phải tôn trọng sự riêng tư của người dân khi chuyển thư tín, bưu điện đến tận nhà của họ.

Tuy nhiên, người ta vừa khám phá một vụ trộm thư riêng, các gói hàng và chi phiếu của chính phủ tại miền nam California gây chấn động, liên quan đến 33 nhân viên bưu điện, trong đó có một lãnh tụ nghiệp đoàn. Aleah Wysozan, cư dân thành phố Placentia của tiểu bang California cho biết thường đến trụ sở chi nhánh bưu điện để bỏ thư, thay vì đặt trong thùng thư trước nhà, để bảo đảm an toàn. Bà không tin cậy các nhân viên bưu điện, những người đang bị điều tra vì liên quan đến vụ trộm thư tín và các chứng thư của ngân hàng.

Trong vụ này, 33 người, phần lớn là nhân viên bưu điện bị tố cáo trộm chi phiếu, videogames, điện thoại di động và thuốc men trong các gói bưu kiện ngay tại trụ sở bưu điện. Trong số các nghi can trên, có ông Joel Garcia 33 tuổi, cựu chủ tịch nghiệp đoàn bưu điện bị tố cáo đã trộm 166 điện thoại di động tại Moreno Valley. Tại quận Mid City, Norman Muschamp, 48 tuổi bị tố giác đã trộm thẻ căn cước và thẻ tín dụng của khách hàng để trả nợ của mình.

Tại Orange County, người ta tìm thấy tại nhà riêng của Sherry Watanabe, 48 tuổi khoảng 48 ngàn bức thư lẽ ra phải được giao cho chủ nhân của nó. Mark Adair, cư dân địa phương nói rằng, việc xảy ra thật ra khủng khiếp, khiến ông không còn tin ai được nữa. (Song Châu)