27/11/2013 | 3

NHÂN SĨ TRÍ THỨC VIỆT NAM KIẾN NGHỊ LẬP HỘI ĐỒNG THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN

NHÂN SĨ TRÍ THỨC VIỆT NAM KIẾN NGHỊ LẬP HỘI ĐỒNG THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN

Tin Saigon – Hôm nay 40 nhân sĩ trí thức tại Saigon đã công bố bản kiến nghị lên các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam, đề nghị cho thành lập các hội đồng thúc đẩy nhân quyền. Mục đích là nhằm phổ biến và thực thi các quyền cơ bản của công dân đúng theo tinh thần Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các nhân sĩ trí thức Saigon bày tỏ hy vọng từ nay các quyền cơ bản của công dân sẽ được thực thi, với những văn bản pháp quy bảo đảm, có sự giám sát chặt chẽ của quốc tế. Nhân Ngày Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng 10 tháng 12, các nhân sĩ trí thức kêu gọi cho phép phổ biến rộng rãi các văn bản về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, phối hợp với các cơ quan hữu quan điều tra các quy phạm pháp luật của Việt Nam khác với các Điều ước quốc tế cùng một vấn đề. Ngoài ra còn phối hợp để trao đổi thông tin, vận động trợ giúp những trường hợp người dân bị vi phạm nhân quyền. Bản kiến nghị do 40 nhân sĩ trí thức đang sinh sống tại Saigon ký tên, trong đó có giáo sư Tương Lai, phó giáo sư Đào Công Tiến, các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, các cựu tù chính trị Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, nhà báo Tống Văn Công, Huy Đức.