30/11/2013 | 1

NHÂN SĨ, TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM ĐÒI XÓA HIẾN PHÁP, BẦU LẠI QUỐC HỘI

NHÂN SĨ, TRÍ THỨC Ở VIỆT NAM ĐÒI XÓA HIẾN PHÁP, BẦU LẠI QUỐC HỘI

Tin Hà Nội – Trong một bản tuyên bố phổ biến hôm Thứ Sáu 29/11/2013 tức một ngày sau khi bản hiến pháp mới của chế độ Hà Nội được thông qua, 72 vị nhân sĩ trí thức từng ký tên vào bản kiến nghị hồi đầu năm, đưa ra những lời kết án bản hiến pháp mới và những người gọi là “đại biểu nhân dân” đã bấm nút thay cho cái gật đầu.

Bản tuyên bố của 72 nhân sĩ trí thức viết: Quốc hội khóa XIII đã thông qua một bản hiến pháp thể chế hóa cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), coi thường nguyện vọng của đông đảo nhân dân muốn xây dựng một hiến pháp làm nền tảng cho một chế độ dân chủ với nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Như vậy, Quốc hội khóa XIII đã tự chứng tỏ không đại diện cho nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc; hiến pháp này không thật sự là hiến pháp của nhân dân và người dân có thể sử dụng quyền bất tuân dân sự của mình. Nhà cầm quyền Hà Nội mở chiến dịch kêu gọi người dân góp ý để sửa lại bản Hiến pháp 1992, ngày 19-1-2013, một bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp, mang chữ ký trực tiếp của 72 người và sau đó có gần 15 nghìn người ký tên hưởng ứng. Đồng thời ngày 1/3/2013 Hội đồng Giám Mục Việt Nam công bố một bản kiến nghị kêu gọi chế độ CSVN thay đổi hiến pháp. Cả giới nhân sĩ trí thức cũng như Giáo hội Công giáo Việt Nam đều thúc giục chế độ Hà Nội sửa lại hiến pháp theo đúng tinh thần dân chủ, đa nguyên, tôn trọng quyền tư hữu đất đai, và các quyền tự do cá nhân, trả lại quyền hiến định cho nhân.